Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 232/XXX/2012

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku
rolnego w 2013 roku na obszarze gminy Nowy Staw
2012-11-05 13:49:29
UCHWAŁA NR 231/XXX/2012

 w sprawie zmiany uchwały nr 43/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie poboru należności
finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
2012-11-05 13:48:30
UCHWAŁA NR 230/XXX/2012

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Spółki Administracji Domów
Mieszkalnych Sp. z o.o w Nowym Stawie
2012-11-05 13:47:36
UCHWAŁA NR 229/XXX/2012

 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Nowy Staw nieruchomości lokalowych oraz
nieruchomości gruntowych
2012-11-05 13:46:37
UCHWAŁA NR 228/XXX/2012

 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze Gminy Nowy Staw
2012-11-05 13:45:39
UCHWAŁA NR 227/XXX/2012

 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o ofercie i umowie zbycia udziałów
Gminy Nowy Staw w spółce Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Nowym Stawie.
2012-11-05 13:44:44
UCHWAŁA NR 226/XXX/2012

 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Nowy
Staw na 2013 rok
2012-11-05 13:43:42
UCHWAŁA NR 225/XXX/2012

 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz poboru opłaty i wysokości
wynagrodzenia należności za pobór w roku 2013
2012-11-05 13:41:34
UCHWAŁA NR 224/XXX/2012

 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2013
2012-11-05 13:40:49
UCHWAŁA NR 223/XXX/2012

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012-11-05 13:39:57