Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 219/XXIX/2012

 w sprawie podziału miasta i gminy Nowy Staw na okręgi wyborcze
2012-10-04 10:46:15
UCHWAŁA NR 218/XXIX/2012

 w sprawie uchwalenia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Nowy Staw na lata 2005-2015
2012-10-04 10:45:24
UCHWAŁA NR 217/XXIX/2012

 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 195/XXVI/2012 Rady Miejskiej
w Nowym Stawie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 110/2007
Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębach: Tralewo, Laski, Dębina, Nowy Staw, Martąg (plan II)
2012-10-04 10:44:49
UCHWAŁA NR 216/XXIX/2012

 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Staw do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” oraz w sprawie
wyboru delgatów do tego stowarzyszenia.
2012-10-04 10:43:46
UCHWAŁA NR 215/XXIX/2012

 w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie Mirowo, gm.Nowy Staw, stanowiącej działkę nr 73/2
2012-10-04 10:39:19
UCHWAŁA NR 214/XXIX/2012

 w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego wolnego pomieszczenia w budynku nr
3 przy ul. Obrońców Westerplatte w Nowym Stawie wraz z udziałem w częściach wspólnych
nieruchomości
2012-10-04 10:38:37
UCHWAŁA NR 213/XXIX/2012

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 19 czerwca
2012r. w sprawie odstąpienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości
2012-10-04 10:36:17
UCHWAŁA NR 212/XXIX/2012

 w sprawie wyrażenia woli zbycia przez Gminę Nowy Staw udziałów
w Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Stawie
2012-10-04 10:35:29
UCHWAŁA NR 211/XXIX/2012

 w sprawie u d z i e l e n i a Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej w 2012 roku
przez Gminę Nowy Staw
2012-10-04 10:34:58
UCHWAŁA NR 210/XXIX/2012

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok
2012-10-04 10:34:11