Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr 198/XXVI/2012

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubstowo.
2012-07-09 14:01:06
UCHWAŁA NR 197/XXVI/2012

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 447/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw".
2012-07-09 13:57:17
UCHWAŁA NR 196/XXVI/2012

w sprawie likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie we wsi Myszewo
2012-07-09 13:55:25
UCHWAŁA Nr 195/XXVI/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr 110/2007 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Tralewo, Laski. Dębina, Nowy Staw, Martąg (plan II)
2012-07-09 13:53:53
UCHWAŁA NR 194/XXVI/2012

UCHWAŁA NR 194/XXVI/2012
2012-07-09 13:49:08
UCHWAŁA NR 193/XXVI/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, budynku mieszkalnego jednolokalowego przy ul. Daszyńskiego 8 w Nowym Stawie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 15 oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
2012-07-09 13:47:52
UCHWAŁA NR 192/XXVI/2012

w sprawie nieodpłatnego przejęcia do mienia komunalnego Gminy Nowy Staw, nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 62/8 obręb 1 miasta Nowy Staw, stanowiącej własność Skarbu Państwa
2012-07-09 13:44:45
UCHWAŁA NR 191/XXVI/2012

w sprawie odstąpienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości
2012-07-09 09:33:02
UCHWAŁA NR 190/XXVI/2012

w sprawie sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, nieruchomości gruntowych, położonych w Nowym Stawie, stanowiących działki nr 14/4, 14/5, 14/6, 14/7 i 14/8 obręb 4 miasta Nowy Staw
2012-07-09 09:31:36
U C H W A Ł A Nr 189/XXVI/2012

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2012-07-09 09:23:58