Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje społeczne projektu statutów sołectw

2018-10-12 11:08:55
Raport z konsultacji społecznych związanych z wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Nowy Staw na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) do roku 2020

2016-09-09 10:04:06
KOnsultacje społeczne dot. tworzenia lokalnego programu rewitalizacji Nowego Stawu

Wypełnij formularz, zgłoś swoje uwagi do diagnozy tzw. obszarów zdegradowanych w Nowym Stawie

Szanowni mieszkańcy,

 

Od dziś rozpoczynamy zbieranie uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji w mieście Nowy Staw.

Zbieranie uwag i opinii  odbywa się za pomocą formularza uwag, który jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie ( poniżej) od dnia 5 sierpnia do 5 września 2016 r. Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres:promocja@nowystaw.pl

  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Nowym Stawie, ul. gen. J. Bema 1, 82-230 Nowy Staw,

  3. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie, ul. gen. J. Bema 1, 82-230 Nowy Staw, w godzinach urzędowania: pn, śr, czw 7.30-15.30, wt 7:30-17:00, pt 7:30-14:00.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i zgłaszania swoich uwag i propozycji.

2016-08-10 12:12:01
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowy Staw na lata 2016-2025

2016-08-10 10:09:30
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

na temat koncepcji zagospodarowania terenu przy ulicy Słowackiego w Nowym Stawie
2015-06-03 10:18:58