Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30) w sekretariacie pok. nr 11 w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie ul. Bema 1 na następujących nośnikach danych:
  a. Dyskietka 1,44 MB
  b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  a. DOC, RTF, ODT, TXT
  b. XLS, ODS
  c. GIF, TIF, BMP, JPG
  d. PDF
  e. ZIP

 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 


Liczba odwiedzin : 1986
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Sebastian Dąbrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Wiśniewski
Czas wytworzenia: 2008-06-06 12:32:00
Czas publikacji: 2008-06-06 12:32:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak