Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 63/IX/2015

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014 -2020 w ramach partnerskiego projektu "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno - gospodarczy MOF Malborka" finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2015-06-03 10:48:07
UCHWAŁA NR 62/IX/2015

w sprawie wyboru delegatów Gminy Nowy Staw do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Malborskiego
2015-06-03 10:47:37
UCHWAŁA NR 61/IX/2015

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Staw do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Żuławski" oraz w sprawie wyboru delegatów do tego stowarzyszenia
2015-06-03 10:46:56
UCHWAŁA NR 60/IX/2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego
2015-06-03 10:45:55
UCHWAŁA NR 59/IX/2015

w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych
2015-06-03 10:44:57
UCHWAŁA NR 58/IX/2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta i gminy Nowy Staw
2015-06-03 10:43:46
UCHWAŁA NR 57/IX/2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr 429/LIX/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2015
2015-06-03 10:41:58
UCHWAŁA NR 56/IX/2015

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2015-06-03 10:41:11
UCHWAŁA NR 55/IX/2015

 w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2015 rok
2015-06-03 10:39:56