Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 54/VIII/2015

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania własne inne niż zadania publiczne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu wykonywania i kontroli zadań zleconych
2015-04-29 14:09:12
UCHWAŁA NR 53/VIII/2015

 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
2015-04-29 14:08:22
UCHWAŁA NR 52/VIII/2015

w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Nowy Staw w Lokalnej Grupie Działania "Spichlerz Żuławski" w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020
2015-04-29 14:07:21
UCHWAŁA NR 51/VIII/2015

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2015-04-29 14:04:47
UCHWAŁA NR 50/VIII/2015

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok
2015-04-29 14:02:30