Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 32/VI/2015

 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Wsi Laski oraz zarządzenia ponownych wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Wsi Laski w Gminie Nowy Staw
2015-03-02 11:03:57
UCHWAŁA NR 31/VI/2015

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 433/LIX/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Staw na 2015 rok
2015-03-02 11:03:26
UCHWAŁA NR 30/VI/2015

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/2007 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nowy Staw na lata 2007 - 2015
2015-03-02 11:02:48
UCHWAŁA NR 29/VI/2015

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015-03-02 11:02:12
UCHWAŁA NR 28/VI/2015

 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 235/XXXI/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Staw oraz Nr 21/V/2015 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr 235/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Staw
2015-03-02 11:01:38
UCHWAŁA NR 27/VI/2015

 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw w 2015 roku
2015-03-02 11:01:07
UCHWAŁA NR 26/VI/2015

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017
2015-03-02 11:00:17
UCHWAŁA NR 25/VI/2015

 w sprawie poboru należności finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
2015-03-02 10:59:46
UCHWAŁA NR 24/VI/2015

zmieniająca Uchwałę Nr 14/IV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2015 rok
2015-03-02 10:58:24