Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 23/V/2015

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie na 2015 rok
2015-01-29 11:04:18
UCHWAŁA NR 22/V/2015

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2015-01-29 11:03:42
UCHWAŁA NR 21/V/2015

zmieniająca uchwałę Nr 235/XXXI/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowy Staw
2015-01-29 11:02:37
UCHWAŁA NR 20/V/2015

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Nowy Staw
2015-01-29 11:01:30