Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 77/X/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

2015-06-26 10:46:05
UCHWAŁA NR 76/X/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

2015-06-26 10:45:35
UCHWAŁA NR 75/X/2015

w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnia Burmistrza Nowego Stawu do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim.

2015-06-26 10:45:02
UCHWAŁA NR 74/X/2015

w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nowym Stawie oraz zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 371/LIII/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych miasta Nowy Staw

2015-06-26 10:44:21
UCHWAŁA NR 73/X/2015

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych miasta Nowy Staw

2015-06-26 10:43:46
UCHWAŁA NR 72/X/2015

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nowym Stawie

2015-06-26 10:43:09
UCHWAŁA NR 71/X/2015

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2015-06-26 10:42:22
UCHWAŁA NR 70/X/2015

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nowy Staw a Gminą Miasta Gdańska w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Nowy Staw

2015-06-26 10:41:48
UCHWAŁA NR 69/X/2015

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

2015-06-26 10:41:15
UCHWAŁA NR 68/X/2015

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2015-06-26 10:40:40