Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 86/XI/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie 6 Nowy Staw

2015-08-13 11:11:57
UCHWAŁA NR 85/XI/2015

w sprawie komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa z włączeniem jej do zasobu Gminy Nowy Staw

2015-08-13 11:11:24
UCHWAŁA NR 84/XI/2015

w sprawie przejęcia nieruchomości do mienia komunalnego Gminy Nowy Staw od Skarbu Państwa

2015-08-13 11:10:45
UCHWAŁA NR 83/XI/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych do zasobu nieruchomości Gminy Nowy Staw od Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Gdańsku

2015-08-13 11:10:14
UCHWAŁA NR 82/XI/2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr 433/LIX/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Staw na 2015 rok

2015-08-13 11:09:35
UCHWAŁA NR 81/XI/2015

w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Nowy Staw

2015-08-13 11:08:57
UCHWAŁA NR 80/XI/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku przez Gminę Nowy Staw Powiatowi Malborskiemu

2015-08-13 11:08:23
UCHWAŁA NR 79/XI/2015

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2015-08-13 11:07:45
UCHWAŁA NR 78/XI/2015

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

2015-08-13 11:06:56