Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 100/XII/2015

w sprawie wystąpienia Gminy Nowy Staw ze stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

2015-10-05 15:07:34
UCHWAŁA NR 99/XII/2015

w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Pomorskich

2015-10-05 15:06:56
UCHWAŁA NR 98/XII/2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Nowym Stawie przy ulicy Mickiewicza 33 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

2015-10-05 15:06:22
UCHWAŁA NR 97/XII/2015

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 71/9, położonej w obrębie Chlebówko z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej

2015-10-05 15:05:47
UCHWAŁA NR 96/XII/2015

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 70/6, położonej w obrębie Chlebówko z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej

2015-10-05 15:05:09
UCHWAŁA NR 95/XII/2015

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 70/5, położonej w obrębie Chlebówko z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej

2015-10-05 15:04:28
UCHWAŁA NR 94/XII/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej do zasobu Gminy Nowy Staw od Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Gdańsku

2015-10-05 15:03:58
UCHWAŁA NR 93/XII/2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 roku

2015-10-05 15:03:22
UCHWAŁA NR 92/XII/2015

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2015-10-05 15:02:28
UCHWAŁA NR 91/XII/2015

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

2015-10-05 15:01:43