Konkurs współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Gmina Nowy Staw ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

 

 

Załączniki

Zalacznik-Nr-2-Oswiadczenie-o-niezaleganiu.doc

Data: 2015-10-23 12:42:20 Rozmiar: 14.5k Format: .doc Pobierz

ogloszenie partnerstwo.pdf

Data: 2015-10-23 12:42:20 Rozmiar: 36.5k Format: .pdf Pobierz

regulamin konkursu.pdf

Data: 2015-10-23 12:42:20 Rozmiar: 55.5k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik-Nr-1-Formularz-ofertowy.doc

Data: 2015-10-23 12:42:20 Rozmiar: 38k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1980
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Marek Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Uzdowska Anna
Czas wytworzenia: 2015-10-23 13:11:40
Czas publikacji: 2015-10-26 02:32:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak