Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 104/XIV/2015

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

2015-11-18 11:03:28
UCHWAŁA NR 113/XIV/2015

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Samorządu Mieszkańców wsi Świerki
w Gminie Nowy Staw

2015-11-03 16:18:02
UCHWAŁA NR 112/XIV/2015

w sprawie przystąpienia miasta Nowy Staw do Międzynarodowego Stowarzyszenia
„Cittaslow- Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”

2015-11-03 15:42:07
UCHWAŁA NR 111/XIV/2015

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Staw na
2016 rok

2015-11-03 15:40:51
UCHWAŁA NR 109/XIV/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

2015-11-03 15:39:19
UCHWAŁA NR 108/XIV/2015

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz poboru opłaty i wysokości
wynagrodzenia należności za pobór w roku 2016

2015-11-03 15:38:14
UCHWAŁA NR 110/XIV/2015

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2016

2015-11-03 15:35:45
UCHWAŁA NR 107/XIV/2015

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2016

2015-11-03 15:32:19
UCHWAŁA NR 106/XIV/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

2015-11-03 14:51:01
UCHWAŁA NR 105/XIV/2015

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2015-11-03 14:49:36