Informacja na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Burmistrza 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Informacja o sposobie załatwienia petycji
2015
 1

Wnioskodawca: Dr Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, Fundacja

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

1_2015
Zamieszczenie na stałe w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy zakładki o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy" i umieszczenie na stałe w ramach ww. zakładki - w zawsze widocznym miejscu baneru serwisu Mikroporady.pl wraz z linkiem 03.12.2015 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 1_2015

2016

1

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca: APEXnet Sp. z o.o. ul. Atlasowa 41, 02-437 Warszawa

1_2016 Wskazanie osoby odpowiedzialnej za zadania związane z koordynacją spraw w zakresie podnoszenia kwalifikacji urzędników 26.03.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź przesłano wiadomością mailową w dniu 08.04.2016 r.
2

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

oraz GPD Agency Sp. z o.o.
ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa

2_2016 Przystąpienie Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 18.03.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 2_2016
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

oraz GPD Agency Sp. z o.o.
ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa
3_2016  Przystąpienie Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 05.05.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 3_2016
4

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4_2016 Zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta. 14.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 4_2016
5 Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
5_2016 Utworzenia przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji. 20.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 5_2016
6 Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
6_2016 Poprawa efektywności energetycznej 23.04.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 6_2016
7 Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
7_2016 Petycja o archiwizację w zasobach Urzędu złożonego wniosku wraz z załącznikami jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej" 21.07.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 7_2016
8

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:
LOG Systems Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 23
61-428 Poznań

8_2016 Wnioski i petycja w sprawie ewidencji sprzętu informatycznego, realizacji Polityki Bezpieczeństwa w zakresie rejestracji incydentów, aplikacji do zarządzania oprogramowaniem; kwoty na realizację zadań informatycznych; ilości stanowisk komputerowych; publikacji wniosku w BIP 24.10.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 8_2016
9

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

9_2016 Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej w przedmiocie wyników dokonanej oceny jakości publikowanych w BIP "danych otwartych" 02.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 9_2016
10

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:
Fundacja Plastics Europe Polska
ul. Trębacka 4, pok. 109
00-074 Warszawa

10_2016 Petycja w sprawie utworzenia na stronie internetowej BIP zakładki "Czyste powietrze" zawierającej informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza 02.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 10_2016
11

---

11_2016 Petycja w sprawie utworzenia na stronie internetowej zakładki / banera do strony internetowej www.komasowani.pl 04.11.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 11_2016

2017

1 Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
1_2017 Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej odnośnie stosowanego w Urzędzie - Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 14.02.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  1 2017
2 Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
2_2017 Petycja w sprawie przekazania wniosku do podległych Placówek Oświatowych 29.09.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  2_2017
 

Załączniki

petycja 1_2015.pdf

Data: 2015-12-09 14:27:03 Rozmiar: 346.85k Format: .pdf Pobierz

petycja 1 odp.pdf

Data: 2015-12-29 11:07:38 Rozmiar: 29.53k Format: .pdf Pobierz

petycja 1_2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:13:24 Rozmiar: 123.43k Format: .pdf Pobierz

petycja 2_2016.pdf

Data: 2016-04-15 12:58:09 Rozmiar: 59.66k Format: .pdf Pobierz

Naprawiajmy i usprawniajmy Administrację Publiczną - Informatyzacja.pdf

Data: 2016-04-27 15:28:47 Rozmiar: 72.97k Format: .pdf Pobierz

Podnoszenie kwalifikacji - Biblioteczka Samorządowca.pdf

Data: 2016-04-27 15:28:55 Rozmiar: 65.65k Format: .pdf Pobierz

02_2016odp.pdf

Data: 2016-05-05 11:50:07 Rozmiar: 24.03k Format: .pdf Pobierz

petycja sek odp 4_2016.pdf

Data: 2016-05-10 13:29:47 Rozmiar: 265.01k Format: .pdf Pobierz

pet 5_2016.pdf

Data: 2016-05-17 15:45:56 Rozmiar: 2.54M Format: .pdf Pobierz

3_2016_odp.pdf

Data: 2016-06-30 13:54:53 Rozmiar: 169.02k Format: .pdf Pobierz

petycja5_2016.pdf

Data: 2016-07-20 11:03:51 Rozmiar: 62.94k Format: .pdf Pobierz

3_2016.pdf

Data: 2016-11-02 14:20:49 Rozmiar: 1.89M Format: .pdf Pobierz

6_2016.pdf

Data: 2016-11-02 14:22:53 Rozmiar: 269.84k Format: .pdf Pobierz

7_2016.pdf

Data: 2016-11-02 14:26:21 Rozmiar: 2.33M Format: .pdf Pobierz

7_2016 odp.pdf

Data: 2016-11-02 14:26:57 Rozmiar: 255.68k Format: .pdf Pobierz

8_2016.pdf

Data: 2016-11-02 14:35:15 Rozmiar: 1.36M Format: .pdf Pobierz

8_2016odp.pdf

Data: 2016-11-02 14:35:35 Rozmiar: 240.05k Format: .pdf Pobierz

9_2016.pdf

Data: 2016-11-02 14:37:58 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

9_2016odp.pdf

Data: 2016-11-02 14:38:15 Rozmiar: 229.97k Format: .pdf Pobierz

petycja 10.pdf

Data: 2016-11-14 12:03:27 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

Odpowiedź na petycję10- wniosek.pdf

Data: 2016-11-14 12:07:28 Rozmiar: 202.76k Format: .pdf Pobierz

petycja 11.pdf

Data: 2016-11-14 12:09:52 Rozmiar: 982.89k Format: .pdf Pobierz

petycja 1_2017.pdf

Data: 2017-02-24 12:53:33 Rozmiar: 79.65k Format: .pdf Pobierz

2017_02_24_petycja_odp.pdf

Data: 2017-03-01 10:28:34 Rozmiar: 139.75k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz 2_2017.pdf

Data: 2017-10-26 12:12:26 Rozmiar: 306.92k Format: .pdf Pobierz

petycja 2_2017.pdf

Data: 2017-10-26 12:12:26 Rozmiar: 85.41k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2986
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Sebastian Dąbrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Majewska
Czas wytworzenia: 2015-12-09 10:50:04
Czas publikacji: 2017-10-26 12:06:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak