Informacja na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Burmistrza 

 

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

2015

Wnioskodawca: Dr Bogusław J. Feder, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości, Fundacja

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

1_2015

Zamieszczenie na stałe w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy zakładki o nazwie "Kącik Przedsiębiorcy" i umieszczenie na stałe w ramach ww. zakładki - w zawsze widocznym miejscu baneru serwisu Mikroporady.pl wraz z linkiem

03.12.2015

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

1_2015

2016

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca: APEXnet Sp. z o.o. ul. Atlasowa 41, 02-437 Warszawa

1_2016

Wskazanie osoby odpowiedzialnej za zadania związane z koordynacją spraw w zakresie podnoszenia kwalifikacji urzędników

26.03.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź przesłano wiadomością mailową w dniu 08.04.2016 r.

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

oraz GPD Agency Sp. z o.o.
ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa

2_2016

Przystąpienie Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016

18.03.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

2_2016

Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

oraz GPD Agency Sp. z o.o.
ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa

3_2016

 Przystąpienie Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016

05.05.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

3_2016

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

4_2016

Zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.

14.04.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

4_2016

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

5_2016

Utworzenia przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji.

20.04.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

5_2016

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

6_2016

Poprawa efektywności energetycznej

23.04.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

6_2016

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

7_2016

Petycja o archiwizację w zasobach Urzędu złożonego wniosku wraz z załącznikami jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej"

21.07.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

7_2016

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:
LOG Systems Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 23
61-428 Poznań

8_2016

Wnioski i petycja w sprawie ewidencji sprzętu informatycznego, realizacji Polityki Bezpieczeństwa w zakresie rejestracji incydentów, aplikacji do zarządzania oprogramowaniem; kwoty na realizację zadań informatycznych; ilości stanowisk komputerowych; publikacji wniosku w BIP

24.10.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

8_2016

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

9_2016

Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej w przedmiocie wyników dokonanej oceny jakości publikowanych w BIP "danych otwartych"

02.11.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

9_2016

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:
Fundacja Plastics Europe Polska
ul. Trębacka 4, pok. 109
00-074 Warszawa

10_2016

Petycja w sprawie utworzenia na stronie internetowej BIP zakładki "Czyste powietrze" zawierającej informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza

02.11.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

10_2016

---

11_2016

Petycja w sprawie utworzenia na stronie internetowej zakładki / banera do strony internetowej www.komasowani.pl

04.11.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

11_2016

2017

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

1_2017

Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej odnośnie stosowanego w Urzędzie - Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

14.02.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 1 2017

Wnioskodawca:
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

2_2017

Petycja w sprawie przekazania wniosku do podległych Placówek Oświatowych

29.09.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 2_2017

2018

---

1_2018

Petycja w sprawie niepodejmowania decyzji wycinki drzew i krzewów na pasie zieleni przy posesji

08.08.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

1 2018

 

Załączniki

petycja 1_2015.pdf

Data: 2015-12-09 14:39:08 Rozmiar: 346.85k Format: .pdf Pobierz

petycja 1 odp.pdf

Data: 2015-12-29 11:20:56 Rozmiar: 29.53k Format: .pdf Pobierz

petycja 1_2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:18:57 Rozmiar: 123.43k Format: .pdf Pobierz

petycja 2_2016.pdf

Data: 2016-04-15 12:58:11 Rozmiar: 59.66k Format: .pdf Pobierz

Naprawiajmy i usprawniajmy Administrację Publiczną - Informatyzacja.pdf

Data: 2016-04-27 15:29:00 Rozmiar: 72.97k Format: .pdf Pobierz

Podnoszenie kwalifikacji - Biblioteczka Samorządowca.pdf

Data: 2016-04-27 15:29:00 Rozmiar: 65.65k Format: .pdf Pobierz

02_2016odp.pdf

Data: 2016-05-05 11:50:40 Rozmiar: 24.03k Format: .pdf Pobierz

petycja sek odp 4_2016.pdf

Data: 2016-05-10 13:30:08 Rozmiar: 265.01k Format: .pdf Pobierz

pet 5_2016.pdf

Data: 2016-05-17 15:46:15 Rozmiar: 2.54M Format: .pdf Pobierz

3_2016_odp.pdf

Data: 2016-06-30 13:57:27 Rozmiar: 169.02k Format: .pdf Pobierz

petycja5_2016.pdf

Data: 2016-07-20 11:05:11 Rozmiar: 62.94k Format: .pdf Pobierz

3_2016.pdf

Data: 2016-11-02 14:21:10 Rozmiar: 1.89M Format: .pdf Pobierz

6_2016.pdf

Data: 2016-11-02 14:23:14 Rozmiar: 269.84k Format: .pdf Pobierz

7_2016.pdf

Data: 2016-11-02 14:27:11 Rozmiar: 2.33M Format: .pdf Pobierz

7_2016 odp.pdf

Data: 2016-11-02 14:27:11 Rozmiar: 255.68k Format: .pdf Pobierz

8_2016.pdf

Data: 2016-11-02 14:35:47 Rozmiar: 1.36M Format: .pdf Pobierz

8_2016odp.pdf

Data: 2016-11-02 14:35:47 Rozmiar: 240.05k Format: .pdf Pobierz

9_2016.pdf

Data: 2016-11-02 14:38:33 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

9_2016odp.pdf

Data: 2016-11-02 14:38:33 Rozmiar: 229.97k Format: .pdf Pobierz

petycja 10.pdf

Data: 2016-11-14 12:07:39 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

Odpowiedź na petycję10- wniosek.pdf

Data: 2016-11-14 12:07:39 Rozmiar: 202.76k Format: .pdf Pobierz

petycja 11.pdf

Data: 2016-11-14 12:12:57 Rozmiar: 982.89k Format: .pdf Pobierz

petycja 1_2017.pdf

Data: 2017-02-24 12:53:19 Rozmiar: 79.65k Format: .pdf Pobierz

2017_02_24_petycja_odp.pdf

Data: 2017-03-01 10:25:56 Rozmiar: 139.75k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz 2_2017.pdf

Data: 2017-10-26 12:06:33 Rozmiar: 306.92k Format: .pdf Pobierz

petycja 2_2017.pdf

Data: 2017-10-26 12:06:33 Rozmiar: 85.41k Format: .pdf Pobierz

petycja1_2018.pdf

Data: 2018-08-22 13:04:22 Rozmiar: 57.38k Format: .pdf Pobierz

petycja1_2018_odp.pdf

Data: 2018-08-22 13:04:22 Rozmiar: 501.34k Format: .pdf Pobierz

petycja2_2018.pdf

Data: 2018-10-08 11:00:33 Rozmiar: 9.87M Format: .pdf Pobierz

Petycja3_2018.pdf

Data: 2018-11-27 16:19:16 Rozmiar: 94.57k Format: .pdf Pobierz

Petycja4_2018_odp.pdf

Data: 2018-11-27 16:19:16 Rozmiar: 216.13k Format: .pdf Pobierz

Petycja3_2018_odp.pdf

Data: 2018-12-06 14:30:39 Rozmiar: 212.54k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3311
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Marek Wiśniewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Majewska
Czas wytworzenia: 2015-12-09 10:50:04
Czas publikacji: 2018-12-06 14:30:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak