Informacja na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Rady 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1    
         
 


Liczba odwiedzin : 707
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Sebastian Dąbrowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Majewska
Czas wytworzenia: 2015-12-09 10:56:37
Czas publikacji: 2015-12-09 10:57:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak