Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami w Urzędzie Miejskim w Nowym Stawie

2017-09-13 13:31:27
ZARZĄDZENIE Nr 150/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku

w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez gminne jednostki organizacyjne

2017-03-15 14:59:16
ZARZĄDZENIE Nr 148/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku

w sprawie zasad rejestownia umów i porozumień w urzędzie

2017-03-15 14:57:49
ZARZĄDZENIE Nr 199/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

2017-01-04 11:34:07
ZARZĄDZENIE Nr 197/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Nowy Staw i jej jednostkach organizacyjnych

2016-12-27 14:52:51
ZARZĄDZENIE Nr 195/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

2016-12-21 12:41:34
ZARZĄDZENIE Nr 193/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2016-12-06 15:37:14
ZARZĄDZENIE Nr 192/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

2016-12-06 15:36:04
ZARZĄDZENIE Nr 189/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

2016-11-29 15:58:04
ZARZĄDZENIE Nr 186/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

2016-11-21 14:07:00