Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 150/XVIII/2016

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 403/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowy Staw

2016-01-28 10:31:59
UCHWAŁA NR 149/XVIII/2016

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Staw, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

2016-01-28 10:31:05
UCHWAŁA NR 148/XVIII/2016

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowy Staw na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2024”

2016-01-28 10:30:20
UCHWAŁA NR 147/XVIII/2016

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu

2016-01-28 10:28:44
UCHWAŁA NR 146/XVIII/2016

w sprawie realizacji projektu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork -Sztum. pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno - zawodowa”

2016-01-28 10:27:51
UCHWAŁA NR 145/XVIII/2016

w sprawie odstąpienia od pobierania opłaty targowej

2016-01-28 10:27:12
UCHWAŁA NR 144/XVIII/2016

w sprawie nadania nazw ulic w mieście Nowy Staw

2016-01-28 10:26:22
UCHWAŁA NR 143/XVIII/2016

w sprawie przyjęcia przez Gminę Nowy Staw zarządu drogą powiatową nr 2340G (część ul. Mickiewicza i ul. Gdańskiej) na odcinku o długości ok 135 mb

2016-01-28 10:24:17
UCHWAŁA NR 142/XVIII/2016

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowym Stawie i nadaniu jej Statutu

2016-01-28 10:23:07
UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2016-01-28 10:22:26