Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 183/XXV/2012

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014
2012-06-04 08:46:32
UCHWAŁA NR 182/XXV/2012

 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny
2012-06-04 08:45:56
UCHWAŁA NR 181/XXV/2012

 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mickiewicza w Nowym Stawie
2012-06-04 08:45:03
UCHWAŁA NR 180/XXV/2012

 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, w budynku wielolokalowym przy ul. Jana Pawła II 7 w Nowym Stawie
2012-06-04 08:44:06
UCHWAŁA NR 179/XXV/2012

 w sprawie odpłatnego nabycia od osoby fizycznej do gminnego zasobu, nieruchomości oznaczonej nr 19/5, położonej w obrębie 4 miasta Nowy Staw z przeznaczeniem na zachowanie przepisowej odległości od sąsiednich działek, stanowiących własność osoby fizycznej
2012-06-04 08:43:26
UCHWAŁA NR 178/XXV/2012

 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Staw na lata 2012 - 2017
2012-06-04 08:42:40
UCHWAŁA NR 177/XXV/2012

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw
2012-06-04 08:41:51
UCHWAŁA NR 176/XXV/2012

 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży
2012-06-04 08:38:52
UCHWAŁA NR 175/XXV/2012

 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowy Staw miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2012-06-04 08:37:42
UCHWAŁA Nr 174/XXV/2012

 w sprawie z a c i ą g n i ę c i a kredytu przeznaczonego na finansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2012 roku
2012-05-29 13:37:37