Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 166/XX/2016

w sprawie zmiany uchwały nr 118/XVI/2015 Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Nowy Staw

2016-05-05 12:10:10
UCHWAŁA NR 165/XX/2016

w sprawie przyjęcie w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Nowy Staw

2016-05-05 12:09:26
UCHWAŁA NR 164/XX/2016

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Staw dla części miejscowości Świerki

2016-05-05 12:08:48
UCHWAŁA NR 163/XX/2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Martąg, Gmina Nowy Staw

2016-05-05 12:08:17
UCHWAŁA NR 162/XX/2016

w sprawie zmiany Uchwały Nr 420/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych

2016-05-05 12:07:49
UCHWAŁA NR 161/XX/2016

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Nowy Staw

2016-05-05 12:07:19
UCHWAŁA NR 160/XX/2016

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 405/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Nowy Staw lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 44 w obrębie Świerki Gmina Nowy Staw

2016-05-05 12:06:52
UCHWAŁA NR 159/XX/2016

w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 93/67 położonej w obrębie 1 Nowy Staw na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza ją nabyć

2016-05-05 12:06:22
UCHWAŁA NR 158/XX/2016

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

2016-05-05 12:05:45