Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 190/XXII/2016

w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany aglomeracji Malbork

2016-06-22 12:07:48
UCHWAŁA NR 189/XXII/2016

w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Nowy Staw"

2016-06-22 12:07:13
UCHWAŁA NR 188/XXII/2016

w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych” w ramach partnerstwa z Miastem Malbork i Gminą Malbork

2016-06-22 12:06:16
UCHWAŁA NR 187/XXII/2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2016-06-22 12:05:37
UCHWAŁA NR 186/XXII/2016

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

2016-06-22 12:04:53