Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 205/XXV/2016

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowy Staw na lata 2016-2025

2016-09-06 15:55:07
UCHWAŁA NR 204/XXV/2016

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw

2016-09-06 15:54:26
UCHWAŁA NR 203/XXV/2016

w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Nowy Staw

2016-09-06 15:53:35
UCHWAŁA NR 202/XXV/2016

w sprawie upoważnienia Burmistrza Nowego Stawu do przejęcia mostu na rzece Świętej w Nowym Stawie

2016-09-06 15:53:07
UCHWAŁA NR 201/XXV/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nowy Staw, a Powiatem Malborskim dotyczącego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Nowy Staw

2016-09-06 15:52:35
UCHWAŁA NR 200/XXV/2016

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Samorządu Mieszkańców wsi Dębina w Gminie Nowy Staw

2016-09-06 15:52:06
UCHWAŁA NR 199/XXV/2016

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Nowy Staw, położonej w obrębie Świerki gmina Nowy Staw

2016-09-06 15:51:40
UCHWAŁA NR 198/XXV/2016

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Nowy Staw, położonej przy ul. Bankowej

2016-09-06 15:51:15
UCHWAŁA NR 197/XXV/2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie 6 Nowy Staw

2016-09-06 15:50:10
UCHWAŁA NR 196/XXV/2016

w sprawie u d z i e l e n i a pomocy finansowej w 2017 roku przez Gminę Nowy Staw

2016-09-06 15:49:36