Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 213/XXVI/2016

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

2016-09-30 12:54:32
UCHWAŁA NR 212/XXVI/2016

w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji miasta Nowy Staw

2016-09-30 12:53:50
UCHWAŁA NR 211/XXVI/2016

w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Nowy Staw.

2016-09-30 12:53:14
UCHWAŁA NR 210/XXVI/2016

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Zastępcy Sołtysa Samorządu Mieszkańców wsi Lipinka w Gminie Nowy Staw

2016-09-30 12:52:46
UCHWAŁA NR 209/XXVI/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XVII/2015 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie poboru należności finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze inkasa.

2016-09-30 12:52:19
UCHWAŁA NR 208/XXVI/2016

w sprawie zmiany Statutu Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie

2016-09-30 12:51:50
UCHWAŁA NR 207/XXVI/2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2016-09-30 12:51:19
UCHWAŁA NR 206/XXVI/2016

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

2016-09-30 12:50:05