Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 221/XXVII/2016

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "E-administracja dla e-klienta" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

2016-10-28 11:10:38
UCHWAŁA NR 220/XXVII/2016

w sprawie poboru należności finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze inkasa

2016-10-28 11:10:13
UCHWAŁA NR 219/XXVII/2016

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz poboru opłaty i wysokości wynagrodzenia należności za pobór w roku 2017

2016-10-28 11:09:48
UCHWAŁA NR 218/XXVII/2016

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2017

2016-10-28 11:09:09
UCHWAŁA NR 217/XXVII/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

2016-10-28 11:08:43
UCHWAŁA NR 216/XXVII/2016

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2017

2016-10-28 11:06:22
UCHWAŁA NR 215/XXVII/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

2016-10-28 11:03:52
UCHWAŁA NR 214/XXVII/2016

w sprawie z a c i ą g n i ę c i a długoterminowego kredytu w 2016 roku

2016-10-28 11:03:17