Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 231/XXVIII/2016

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2017”

2016-11-18 11:04:24
UCHWAŁA NR 230/XXVIII/2016

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Staw w miejscowości Dębina

2016-11-18 11:03:51
UCHWAŁA NR 229/XXVIII/2016

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 177/XXI/2016 i Uchwały Nr 178/XXI/2016 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 7 czerwca 2016 roku

2016-11-18 11:01:53
UCHWAŁA NR 228/XXVIII/2016

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Nowy Staw, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej

2016-11-18 11:01:24
UCHWAŁA NR 227/XXVIII/2016

w sprawie u d z i e l e n i a pomocy finansowej w 2016 roku przez Gminę Nowy Staw Powiatowi Malborskiemu

2016-11-18 11:00:55
UCHWAŁA NR 226/XXVIII/2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2016-11-18 10:59:50
UCHWAŁA NR 225/XVIII/2016

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

2016-11-18 10:59:23
UCHWAŁA NR 224/XXVIII/2016

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Lipinka i Świerki w gminie Nowy Staw na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim

2016-11-18 10:58:45
UCHWAŁA NR 223/XXVIII/2016

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Staw ( z wykluczeniem miejscowości Lipinka i Świerki) na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim

2016-11-18 10:58:03
UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2016

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Nowy Staw na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o .o. w Nowym Dworze Gdańskim

2016-11-18 10:57:30