Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 264/XXXIV/2017

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Nowy Staw

2017-04-27 13:53:49
UCHWAŁA NR 263/XXXIV/2017

w sprawie sprzedaży działek nr: 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33 i 5/34, położonych przy ulicy Bankowej w Nowy Stawie, stanowiących własność Gminy Nowy Staw oraz wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości nr 5/37, położonej przy ulicy Bankowej w Nowym Stawie, stanowiącej własność Gminy Nowy Staw

2017-04-27 13:53:06
UCHWAŁA NR 262/XXXIV/2017

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Myszewo gmina Nowy Staw

2017-04-27 13:52:32
UCHWAŁA NR 261/XXXIV/2017

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Świerki w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2017-04-27 13:51:55
UCHWAŁA NR 260/XXXIV/2017

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Świerki w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2017-04-27 13:51:17
UCHWAŁA NR 259/XXXIV/2017

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Nowy Staw

2017-04-27 13:50:34
UCHWAŁA NR 258/XXXIV/2017

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Staw, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

2017-04-27 13:49:59
UCHWAŁA NR 257/XXXIV/2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

2017-04-27 13:49:23
UCHWAŁA NR 256/XXXIV/2017

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

2017-04-27 13:48:30