Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 276/XXXVII/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Staw dla działek nr 13 i 3/180 w obrębie Lipinka

2017-06-02 10:54:03
UCHWAŁA NR 275/XXXVII/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Staw dla zachodniego fragmentu wsi Świerki

2017-06-02 10:53:26
UCHWAŁA NR 274/XXXVII/2017

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Staw dla działki nr 1/7 w obrębie Świerki

2017-06-02 10:52:44
UCHWAŁA NR 273/XXXVII/2017

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Nowy Staw

2017-06-02 10:52:13
UCHWAŁA NR 272/XXXVII/2017

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku

2017-06-02 10:51:35
UCHWAŁA NR 271/XXXVII/2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2017-06-02 10:50:43
UCHWAŁA NR 270/XXXVII/2017

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

2017-06-02 10:49:40