Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 279/XXXVIII/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 instytucji kultury

2017-07-27 13:55:37
UCHWAŁA NR 281/XXXVIII/2017

w sprawie przyjęcia karty samorządności

2017-07-27 13:54:26
UCHWAŁA NR 280/XXXVIII/2017

w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

2017-07-27 13:53:07
UCHWAŁA NR 277/XXXVIII/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok

2017-07-27 13:49:38
UCHWAŁA NR 278/XXXVIII/2017

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Stawu za 2016 rok.

2017-07-27 13:46:20