Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 293/XXXIX/2017

w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych będących pracami na potrzeby ochrony przyrody na pomnikach przyrody na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw

2018-02-05 09:59:11
UCHWAŁA NR 292/XXXIX/2017

w sprawie przejęcia od Powiatu Malborskiego zadania publicznego - zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej

2018-02-05 09:58:34
UCHWAŁA NR 291/XXXIX/2017

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trępnowy

2018-02-05 09:58:00
UCHWAŁA NR 290/XXXIX/2017

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Nowy Staw oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

2018-02-05 09:57:16
UCHWAŁA NR 289/XXXIX/2017

w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Nowy Staw służebnościami gruntowymi lub służebnością przesyłu

2018-02-05 09:56:44
UCHWAŁA NR 288/XXXIX/2017

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Chlebówko gmina Nowy Staw

2018-02-05 09:56:04
UCHWAŁA NR 287/XXXIX/2017

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 8/1 o pow. 0,9507 ha, położonej w obrębie 2 miasta Nowy Staw w zamian za zaległości podatkowe

2018-02-05 09:55:25
UCHWAŁA NR 286/XXXIX/2017

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Nowy Staw na rzecz najemców

2018-02-05 09:54:51
UCHWAŁA NR 285/XXXIX/2017

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowy Staw

2018-02-05 09:54:13
UCHWAŁA NR 284/XXXIX/2017

w sprawie w y r a ż e n i a zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Coolturalny Nowy Staw z siedzibą w Nowym Stawie

2018-02-05 09:53:25