Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 304/XLI/2017

w sprawie u d z i e l e n i a pomocy finansowej w 2017 roku przez Gminę Nowy Staw Gminie Parchowo

2017-09-22 09:32:54
UCHWAŁA NR 302/XLI/2017

w sprawie u d z i e l e n i a pomocy finansowej w 2017 roku przez Gminę Nowy Staw Gminie Lipusz

2017-09-22 09:31:28
UCHWAŁA NR 303/XLI/2017

w sprawie u d z i e l e n i a pomocy finansowej w 2017 roku przez Gminę Nowy Staw Gminie Sulęczyno

2017-09-22 09:31:15
UCHWAŁA NR 301/XLI/2017

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Nowy Staw z Gminami: Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański oraz Ostaszewo w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Swietłego poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego” realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska – Rosja 2014-2020

2017-09-22 09:30:59
UCHWAŁA NR 298/XLI/2017

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

2017-09-22 09:29:56
UCHWAŁA NR 299/XLI/2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2017-09-22 09:29:55
UCHWAŁA NR 300/XLI/2017

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Myszewo w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2017-09-22 09:29:37