Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 319/XLIII/2017

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

2017-11-13 11:04:41
UCHWAŁA NR 318/XLIII/2017

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa " Nogat" Sp. z o. o. w Kałdowie Wsi na lata 2018-2020

2017-11-13 11:04:04
UCHWAŁA NR 317/XLIII/2017

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Polskich Kolei Państwowych S.A.

2017-11-13 11:03:36
UCHWAŁA NR 316/XLIII/2017

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz poboru opłaty i wysokości wynagrodzenia należnego za pobór w roku 2018

2017-11-13 11:03:01
UCHWAŁA NR 315/XLIII/2017

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2018

2017-11-13 11:02:32
UCHWAŁA NR 314/XLIII/2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

2017-11-13 11:01:18
UCHWAŁA NR 313/XLIII/2017

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2018

2017-11-13 11:00:34
UCHWAŁA NR 312/XLIII/2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

2017-11-13 10:54:55
UCHWAŁA NR 311/XLIII/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 roku

2017-11-13 10:54:23
UCHWAŁA NR 310/XLIII/2017

w sprawie z m i a n y wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy

2017-11-13 10:53:42