Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 327/XLIV/2017

w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Nowy Staw za lata 2015-2016”

2017-12-08 13:10:30
UCHWAŁA NR 326/XLIV/2017

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw”

2017-12-08 13:09:18
UCHWAŁA NR 325/XLIV/2017

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-12-08 13:06:40
UCHWAŁA NR 324/XLIV/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Pola w Nowym Stawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Wincentego Pola w Nowym Stawie

2017-12-08 13:02:33
UCHWAŁA NR 323/XLIV/2017

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2018”

2017-12-08 12:58:02
UCHWAŁA NR 322/XLIV/2017

w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020

2017-12-08 12:51:25
UCHWAŁA NR 320/XLIV/2017

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

2017-12-08 12:51:12
UCHWAŁA NR 321/XLIV/2017

w sprawie z m i a n y wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy

2017-12-08 12:48:15