Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 330/XLV/2017

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

2017-12-21 14:35:36
UCHWAŁA NR 332/XLV/2017

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie na 2018 rok

2017-12-21 13:19:03
UCHWAŁA NR 331/XLV/2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

2017-12-21 13:18:33
UCHWAŁA NR 329/XLV/2017

w sprawie u c h w a l e n i a budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2018 rok

2017-12-21 13:17:05
UCHWAŁA NR 328/XLV/2017

w sprawie p r z y j ę c i a wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2017-12-21 13:15:48