Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 356/XLVIII/2018

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw w 2018 roku

2018-03-30 11:37:34
UCHWAŁA NR 355/XLVIII/2018

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowy Staw dla zachodniego fragmentu wsi Świerki

2018-03-30 11:37:24
UCHWAŁA NR 354/XLVIII/2018

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowy Staw dla działki nr 1/7 w obrębie Świerki

2018-03-30 11:35:14
UCHWAŁA NR 353/XLVIII/2018

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowy Staw dla działek nr 13 i 3/180 w obrębie Lipinka

2018-03-30 11:34:47
UCHWAŁA NR 352/XLVIII/2018

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowy Staw dla działek nr 170/4 i 170/5 w obrębie Laski

2018-03-30 11:32:52
UCHWAŁA NR 351/XLVIII/2018

w sprawie zmiany uchwały nr 289/2009 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 23 kwietnia
2009roku w sprawie zmiany Uchwały nr 153/2004 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia
28 września 2004 roku w sprawie nadania kategorii dróg gminnych w mieście i gminie Nowy Staw

2018-03-30 11:32:07
UCHWAŁA NR 350/XLVIII/2018

w sprawie zmiany uchwały 308/XLII/2017 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 września
2017r w sprawie zaliczenia odcinków dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

2018-03-30 11:31:15
UCHWAŁA NR 345/XLVIII/2018

w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Nowego Stawu oraz zasad jego używania

2018-03-30 11:31:03
UCHWAŁA NR 349/XLVIII/2018

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych
na okres od czerwca 2018r do czerwca 2021roku dla Miasta i Gminy Nowy Staw

2018-03-30 11:29:55
UCHWAŁA NR 348/XLVIII/2018

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Nowy Staw, oznaczonej jako działka nr 73/15 o pow. 0,0129 ha, położonej w obrębie 1 Nowy
Staw.

2018-03-30 11:28:59