Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 369/L/2018

w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o.w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienie Burmistrza Nowego Stawu do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

2018-04-27 11:54:47
UCHWAŁA NR 368/L/2018

w sprawie zmiany uchwały Nr 346/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od Powiatu Malborskiego, położonych w obrębie 6 Nowy Staw

2018-04-27 11:53:05
UCHWAŁA NR 367/L/2018

w sprawie u d z i e l e n i a pomocy finansowej w 2018 roku przez Gminę Nowy Staw Powiatowi Malborskiemu

2018-04-27 11:51:40
UCHWAŁA NR 366/L/2018

w sprawie przejęcia od Powiatu Malborskiego zadania publicznego - zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie
utrzymania zieleni przydrożnej

2018-04-27 11:48:07
UCHWAŁA NR 365/L/2018

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr 338/XLVI/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad , trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Nowy Staw

2018-04-27 11:44:04
UCHWAŁA NR 364/L/2018

w sprawie podziału miasta i gminy Nowy Staw na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-04-27 10:39:45
UCHWAŁA NR 363/L/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej w 2018 roku przez Gminę Nowy Staw

2018-04-27 10:07:00
UCHWAŁA NR 362/L/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2018-04-27 10:05:32
UCHWAŁA NR 361/L/2018

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

2018-04-27 10:03:26