Prawa i obowiązki obywatelskie 

 

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolności, prawa i obowiązki obywatelskie jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która reguluje te kwestie w II rozdziale: http://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/wolnosci-prawa-i-obowiazki-czlowieka-i-obywatela/.

W ramach prowadzonych postępowań obywatele również mają prawa i obowiązki. Ministerstwo Sprawiedliwości w celu ułatwienia obywatelom przygotowało informatory mające na celu wyjaśnienie tych kwestii. 

 1. Obywatel w postępowaniu karnym,

 2. Obywatel w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 3. Obywatel w postępowaniu cywilnym.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało również inne informatory i ulotki dotyczące różnych kwestii prawnych w celu zwiększenia świadomości prawnej obywateli.

 1. Spadek w Unii Europejskiej,

 2. Upadłość konsumencka,

 3. Protokół elektroniczny,

 4. Elektroniczne postępowanie upominawcze,

 5. Mediacje,

 6. Probacja,

 7. Ławnik – sędzia społeczny,

 8. Przestępczości i polityka karna w Polsce na tle innych krajów UE.

Przygotowane zostały również publikacje adresowane do dzieci i młodzieży w przystępny sposób opisujące trudne zagadnienia prawne.

 1. Będę świadkiem w sądzie,

 2. Prawo na szkolnym korytarzu – poradnik dla młodzieży,

 3. Prawo dla gimnazjalistów – poradnik dla młodzieży,

 4. Przychodzi uczeń do prawnika … - część dla gimnazjalistów,

 5. Przychodzi uczeń do prawnika … - część dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował poradniki z zakresu praw konsumenta.

 


Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Mikos
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Majewska
Czas wytworzenia: 2018-06-08 08:41:01
Czas publikacji: 2018-06-08 08:41:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak