Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej 

 

 

Ochrona prawna to stała i zorganizowana działalność, mająca na celu ochronę porządku prawnego
i ochronę indywidualnych praw podmiotowych obywatela. Może mieć ona charakter zarówno prewencyjny jak i represyjny.

Wyróżnia się następujące kategorie organów ochrony prawnej:

 1. rozstrzygające

  1. sądowe

  2. quasi sądowe

 2. kontroli legalności

  1. prokuratura

  2. inne

 3. pomocy prawnej

  1. korporacyjne

  2. rzecznicy praw i wolności.

Biuro analiz i dokumentacji Kancelarii Senatu przygotowało publikację dotyczącą organów ochrony prawnej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało również informacje na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, w tym także informacje na temat innych organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka.

 


Liczba odwiedzin : 78
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Mikos
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Majewska
Czas wytworzenia: 2018-06-08 08:43:15
Czas publikacji: 2018-06-08 11:13:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak