Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów 

 

 

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów czyli ADR (Alternative Dispute Resolution) stanowią alternatywę dla tradycyjnego rozwiązywania sporu w sądzie.

Postępowanie te odbywa się bez udziału sądu, a prowadzone ono jest przez niezależną, uprawnioną do tego osobę. Istnieje wiele różnych sposobów pozasądowego rozwiązywania sporu, lecz najpopularniejszymi formami są: mediacja i arbitraż.

Mediacja - jest metodą , w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny oraz poufny. Mediację można prowadzić w wielu sprawach np. cywilnych, karnych, nieletnich, Gospodarczych.

Arbitraż – to sposób rozstrzygania sporu przy pomocy arbitra. Rozstrzyganie sporów przeprowadzane są w sprawach gospodarczych, przez bezstronnych specjalistów – arbitrów wybranych przez strony sporu.

Przy zastosowaniu tych metod strony mają możliwości zidentyfikowania i wyrażenia swoich rzeczywistych potrzeb oraz interesów, w wyniku czego wypracowana ugoda/porozumienie jest w pełni przez nie akceptowana.

Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało informatory dotyczące alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, przy szczególnym uwzględnieniu mediacji:

  1. Mediacja i sądownictwo polubowne

  2. Mediacja w sprawach cywilnych

  3. Mediacja w sprawach karnych

  4. Mediacja w sprawach nieletnich

  5. Mediacja w sprawach rodzinnych

Sąd Okręgowy w Gdańsku prowadzi listę Mediatorów Sądowych – więcej informacji link

http://www.gdansk.so.gov.pl/lista-stalych-mediatorow

 


Liczba odwiedzin : 54
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Mikos
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Majewska
Czas wytworzenia: 2018-06-08 08:44:37
Czas publikacji: 2018-06-08 08:44:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak