Organy kontroli legalności 

 

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Malborku – www.prokuratura.gda.pl

 2. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku - www.prokuratura.gda.pl,

 3. Prokuratura Regionalna w Gdańsku - www.gdansk.pa.gov.pl.

Inne organy kontroli:

 1. Najwyższa Izba Kontroli www.nik.gov.pl

 2. Centralne Biuro Antykorupcyjne www.cba.gov.pl

 3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego www.abw.gov.pl

 4. Policja www.policja.pl

 5. Krajowa Administracja Skarbowa www.pomorskie.kas.gov.pl

 6. Inspekcja Ochrony Środowiska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska www.gdansk.wios.gov.pl

 7. Nadzór Budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego www.bip.malbork.gda.winb.gov.pl

 8. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego www.bip.gda.winb.gov.pl

 9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji www.krrit.gov.pl

 10. Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl/pl

 11. Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku www.ihgd.pl

 12. Państwowa Inspekcja Sanitarna www.gis.gov.pl

 13. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku www.pssemalbork.pis.gov.pl

 14. Straż Graniczna www.strazgraniczna.pl

 15. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa prokuratoria.gov.pl

 16. Instytut Pamięci Narodowej ipn.gov.pl

 17. Inspekcja Transportu Drogowego – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  w Gdańsku www.witd.gdansk.pl

 18. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl

 


Liczba odwiedzin : 100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Mikos
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Majewska
Czas wytworzenia: 2018-06-08 08:50:29
Czas publikacji: 2018-07-04 11:10:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak