Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE,

z przyłączem gazu zasilającego budynki mieszkalne, na terenie działek nr 46/12 i 43/18 obr. 2 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

2018-12-06 11:17:46
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV w postaci linii kablowej SN 15kV długości 284m,

- budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV w postaci linii kablowej SN 15kV długości 40m wraz ze słupami SN 15 kV szt.1,

- przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV w postaci wymiany istniejącej linii napowietrznej SN 15kV długości 110m wraz z wymianą istniejących słupów SN 15 kV szt.2. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 55, nr 75, nr 77, nr 78, 79 obręb Laski.

2018-11-28 15:43:29
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznych kablowych nn-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2, od linii kablowej na działce nr 101 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego

typu P1-Rs/LZV/F na działce nr 101, w celu zasilenia projektowanych toalet miejskich, na działce nr 101 obręb 1 Nowy Staw, gm. Nowy Staw

2018-11-20 12:09:06
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, w celu przyłączenia do sieci na działkach o nr 21, 13/2 obręb Myszewo, gm. Nowy Staw

2018-10-31 09:03:44
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE z przyłączem gazu zasilającego budynki mieszkalne, przedsięwzięcie realizowane na działkach nr 46/12, nr 43/18 obr. 2 Nowy Staw

2018-10-24 14:57:46
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznych kablowych nn 0,4kV typu YAKXS 4x240mm2 od linii kablowej na działce nr 5 do projektowanego złącza kablowego typu KRSN-00 na działce nr 6/4, wymianie kabla łączącego istniejące złącza ZK-17 na działce nr 6/4 do złącza ZK-16 na działce nr 9/2 na kabel typu YAKXS 4x120mm2, wymianie istniejących złącz ZK-17 i ZK-16 na projektowane złącza kablowe typu KRSN-00,

na działkach o nr 5, 6/4 i 9/2 obręb 5 Nowy Staw.

2018-10-23 15:00:30
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Myszewo na działkach o nr 87/2, nr 96, nr 95/2, nr 94/2, nr 94/3, nr 152 obręb Myszewo, gm. Nowy Staw

2018-10-05 13:16:05
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Trępnowy, na działkach o nr 54, nr 103 i nr 104 obręb Trępnowy, gm. Nowy Staw

2018-10-01 14:27:22
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku administracyjno-biurowego na świetlicę wiejską na terenie działki nr 28/16 obr. Dębina, gm. Nowy Staw

2018-09-21 12:30:37
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Stawu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznych kablowych nn-0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 od linii kablowej na działce nr 101 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego typu P1-Rs/LZV/F na działce nr 101 w celu zasilenia projektowanych toalet miejskich, przedsięwzięcie realizowane na działce nr 101 obr. 1 Nowy Staw

2018-09-14 10:04:17