Rozstrzygające organy ochrony prawnej 

 

 

Wyróżniamy organy sądowe i quasi sądowe organy – np. Samorządowe Kolegia Odwoławcze

– Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku https://www.sko.gdansk.pl/

 

W zakres organów sądowych wchodzą:

 1. sądy administracyjne:

  1. Wojewódzkie Sądy Administracyjne – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku https://www.bip.gdansk.wsa.gov.pl/

  2. Naczelny Sąd Administracyjny  www.nsa.gov.pl,

 2. sądy powszechne:

  1. Sądy Rejonowe - Sąd Rejonowy w Malbork http://www.malbork.sr.gov.pl/

  2. Sądy Okręgowe – Sąd Okręgowy w Gdańsku
   http://www.gdansk.so.gov.pl/sad-okregowy-w-gdansku

  3. Sądy Apelacyjne – Sąd Apelacyjny w Gdańsku http://www.gdansk.sa.gov.pl/

  4. Sąd Najwyższy www.sn.pl

 3. Trybunał Konstytucyjny www.trybunal.gov.pl

 4. Trybunał Stanu www.trybunalstanu.pl

Organy Międzynarodowe:

 1. Europejski Trybunał Praw Człowieka www.echr.coe.int

 2. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej www.curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

 


Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Mikos
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Majewska
Czas wytworzenia: 2018-06-08 11:08:11
Czas publikacji: 2018-06-08 11:08:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak