Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 389/LII/2018

w sprawie wyrażenia zody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gruntowej zabudowanej, będacej własnością Gminy Nowy Staw, położonej
w Nowym Stawie przy ul. Mickiewicza 15 stanowiącej działkę numer 73/13 z obrębu ewidencyjnego
1.

2018-06-21 15:12:05
UCHWAŁA NR 388/LII/2018

w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Nowy Staw nieruchomości gruntowych
wchodzących w skład zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

2018-06-21 15:10:50
UCHWAŁA NR 387/LII/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gmię Nowy Staw prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie

2018-06-21 15:08:11
UCHWAŁA NR 386/LII/2018

udzielająca upoważnienia dla Burmistrza na udzielenie pożyczki długoterminowej w roku
budżetowym 2018

2018-06-21 15:07:31
UCHWAŁA NR 385/LII/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2018-06-21 15:06:29
UCHWAŁA NR 384/LII/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

2018-06-21 15:05:35
UCHWAŁA NR 383/LII/2018

w sprawie e m i s j i obligacji komunalnych

2018-06-21 15:04:55
UCHWAŁA NR 382/LII/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 instytucji kultury

2018-06-21 15:03:24
UCHWAŁA NR 381/LII/2018

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Stawu za 2017 rok.

2018-06-21 15:02:26
UCHWAŁA NR 380/LII/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
miasta i gminy za 2017 rok

2018-06-21 14:54:17