Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 393/LIII/2018

w sprawie zmiany uchwały nr 340/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 stycznia
2018r w sprawie wyrażanienia zgody na wzniesienie pomnika dla upamiętnienia utworzenia
polskiej tajnej organizacji Młody Las

2018-07-09 12:00:49
UCHWAŁA NR 392/LIII/2018

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Nowy Staw

2018-07-09 11:59:37
UCHWAŁA NR 391/LIII/2018

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Nowy Staw prawa własności nieruchomości gruntowej nr 153/3
o pow. 0,0031 ha, położonej w obrębie 6 Nowy Staw.

2018-07-09 11:58:48
UCHWAŁA NR 390/LIII/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

2018-07-09 11:57:39