Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 416/LVI/2018

w sprawie zarządzenia wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Wsi na obszarze Gminy
Nowy Staw.

2018-09-12 14:02:19
UCHWAŁA NR 415/LVI/2018

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Staw miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych

2018-09-12 14:00:54
UCHWAŁA NR 414/LVI/2018

w sprawie zmiany uchwały nr 294/XXXIX/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Staw na lata 2017 - 2023

2018-09-12 13:58:45
UCHWAŁA NR 413/LVI/2018

sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

2018-09-12 13:55:46