Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 418/LVII/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2018-10-24 13:14:06
UCHWAŁA NR 420/LVII/2018

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Nowy Staw, oznaczonej jako działka nr 149/27 o pow. 0,0060 ha, położonej w obrębie
1 Nowy Staw.

2018-09-28 13:48:29
UCHWAŁA NR 419/LVII/2018

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Nowy Staw prawa własności nieruchomości gruntowej nr 1/2
o pow. 0,0133 ha, położonej w obrębie 7 Nowy Staw.

2018-09-28 13:47:51
UCHWAŁA NR 417/LVII/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

2018-09-28 13:45:11