Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 429/LVIII/2018

w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Staw

2018-11-06 12:54:03
UCHWAŁA NR 428/LVIII/2018

w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Samorządu Mieszkańców Wsi Gminy Nowy Staw

2018-11-06 12:52:39
UCHWAŁA NR 427/LVIII/2018

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz poboru opłaty i wysokości
wynagrodzenia należnego za pobór w roku 2019

2018-11-06 12:51:37
UCHWAŁA NR 426/LVIII/2018

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2019

2018-11-06 12:50:42
UCHWAŁA NR 425/LVIII/2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

2018-11-06 12:49:25
UCHWAŁA NR 424/LVIII/2018

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2019

2018-11-06 12:48:28
UCHWAŁA NR 423/LVIII/2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

2018-11-06 12:48:15
UCHWAŁA NR 422/LVIII/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2018-11-06 12:43:04
UCHWAŁA NR 421/LVIII/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

2018-11-06 12:41:41