Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 438/LIX/2018

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2019”

2018-11-21 15:23:20
UCHWAŁA NR 437/LIX/2018

w sprawie umarzania odsetek od zaległości powstałych z tytułu nieopłaconego czynszu najmu oraz
odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i lokali socjalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Staw

2018-11-21 15:22:47
UCHWAŁA NR 436/LIX/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

2018-11-21 15:21:36
UCHWAŁA NR 435/LIX/2018

zmieniająca uchwałę Nr 424/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 października
2018 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2019

2018-11-21 15:20:54
UCHWAŁA NR 434/LIX/2018

zmieniająca Uchwałę Nr 426/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 października
2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2019

2018-11-21 15:20:01
UCHWAŁA NR 433/LIX/2018

zmieniająca Uchwałę Nr 425/LVIII/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

2018-11-21 15:19:02
UCHWAŁA NR 432/LIX/2018

zmieniająca uchwałę Nr 427/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 października
2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz poboru opłaty
i wysokości wynagrodzenia należnego za pobór w roku 2019

2018-11-21 15:18:25
UCHWAŁA NR 431/LIX/2018

zmieniająca uchwałę Nr 423/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 października
2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

2018-11-21 15:17:00
UCHWAŁA NR 430/LIX/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

2018-11-21 15:15:59