Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 14/II/2018

w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu

2018-12-03 11:42:16
UCHWAŁA NR 13/II/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2018-12-03 11:40:41
UCHWAŁA NR 12/II/2018

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu
płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

2018-12-03 11:38:44
UCHWAŁA NR 11/II/2018

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska handlowego "Mój Rynek" przy ul. Kopernika
w Nowym Stawie

2018-12-03 11:37:28
UCHWAŁA NR 10/II/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Nowego Stawu

2018-12-03 11:36:13
UCHWAŁA NR 9/II/2018

w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

2018-12-03 11:34:11
UCHWAŁA NR 8/II/2018

w sprawie utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

2018-12-03 11:32:49
UCHWAŁA NR 7/II/2018

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

2018-12-03 11:29:22