Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 23/IV/2018

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie
na 2019 rok

2018-12-21 09:51:29
UCHWAŁA NR 22/IV/2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2018-12-21 09:51:13
UCHWAŁA NR 21/IV/2018

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

2018-12-21 09:50:39
UCHWAŁA NR 20/IV/2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023.

2018-12-21 09:50:19
UCHWAŁA NR 19/IV/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2018-12-21 09:49:59
UCHWAŁA NR 18/IV/2018

w sprawie u c h w a l e n i a budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2019 rok

2018-12-21 09:49:26
UCHWAŁA NR 17/IV/2018

w sprawie p r z y j ę c i a wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2018-12-21 09:48:52