Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA BURMISTRZA NOWEGO STAWU z dnia 09 stycznia 2015 r.

w sprawie harmonogramu zebrań wyborczych dot. wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw na okres kadencji lat 2014-2018.
2015-01-12 15:29:30
OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO STAWU z dnia 31.10.2011 r.

w sprawie sporządzenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy 
2011-11-03 14:11:20
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku
2011-02-14 12:30:15
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Nowy Staw działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z zm. / ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2008 r.

2008-06-06 09:37:00
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Nowy Staw

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z zm. /

ogłasza

otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2007
2007-05-31 12:30:00
Sprzedaż działki nr 27/30 w trybie bezprzetargowym

Sprzedaż działki nr 27/30 w trybie bezprzetargowym
2007-04-18 13:04:00
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Nowy Staw

 działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z zm. /

 ogłasza  otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2007 roku

2007-03-26 15:00:00
Informacja

    W związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do realizacji „Programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych z terenu województwa pomorskiego przy współudziale Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska", Urząd Miejski w Nowym Stawie informuje o możliwości składania zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w w/w programie   do dnia 24.01.2007 r.

2007-01-17 08:55:00
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 września 2005 r.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 września 2005 r.
2005-08-19 00:00:00